HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

            Firmamız temelde yönetim danışmanlığına odaklanmıştır. Son yıllarda kalkınma çalışmaları çerçevesinde kırsal kalkınma ve istihdam uygulamalarına yönelik projelerin hazırlanması sürecinde farklı paydaşlarla çözüm ortaklıkları geliştirmektedir.

            Firmamız sektörel analizleri müşterimizin taleplerini esas alarak gerçekleştirmekle birlikte bu çalışmalarda çok katmanlı ve çok disiplin bir yaklaşımı esas almaktadır.

            SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER

            Veri analizini ve iş zekasını son yıllarda sıklıkla duyuyoruz. Ancak tüm işletmelerin kendine özgü niteliklere sahip olduğu unutuluyor. Kamu ya da özel sektör ayrımı bile yapılmadan hazır çözüm önerileri sıralanıyor. Firmamız teknolojik gelişmeler ve işletmeye özgü hususları dikkate alarak çalışma alanını yeniden tasarlamaktadır.

            İş zekası, yapay zeka ve kognitif çözümleri bir araya getiren çoklu çözüm setleriyle sorunları analiz etmekte ve doğru dönüşümlerin yol haritasını çıkarmaktadır.

            ÇOK PAYDAŞLI PROJELERDE KOORDİNASYON

            2000’li yıllarla birlikte farklı aktörlerin birlikte yürüttüğü ortak projelerin sayısı hızla arttı. Farklı kurumsal kültürler ve farklı iş yaklaşımları projelerin yürütülmesinde sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Firmamız çok paydaşlı çalışmalarda sinerji yaratılması ve  olumsuz gelişmeleri azaltmak ya da ortaya çıkmasını engellemek için proje yürütüm çözümleri üretmektedir. Proje paydaşları için tarafsız raporlama yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

            SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

            Firmamız paydaşlarıyla birlikte enerji, tekstil, gıda, tarım ve perakendecilik ile yazılım sektörlerine yönelik analizler gerçekleştirmiştir. Firmamız son yıllarda sektörel çalışmalar ile kalkınma uygulamaları arasında bağlantı kurarak iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

            KALKINMA PROGRAMLARI

            Başta Kalkınma Ajansları olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların kalkınmaya yönelik destek  programları için proje hazırlanması ile proje sürecine yönelik destek hizmetleri sunmaktayız. Avrupa Birliği Destekleri, Ulusal Ajans Destekleri ile diğer kurumların mali ve teknik yardımlarına yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda etütler hazırlıyoruz.

            YATIRIM DANIŞMANLIĞI

            Firmamız yatırım danışmanlığı kapsamında farklı hizmetler sunmaktadır. Yatırım alanlarını değerlendirmekte; şirket birleşme ve şirket satın alma süreçlerinde analizler yapmakta; şirketlerin sektörel faaliyetlerine yönelik raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca sektörle ilgili önemli aktörler belirlenmektedir. Bu çerçevede sektördeki önemli tedarikçiler ile önemli müşteri grupları saptanmaktadır. Sektörler ilgili düzenlemeleri gerçekleştiren düzenleyici otoriterler saptanmakta ve piyasa regülasyonları irdelenmektedir. Sektörle ilgili kıyaslama (benchmarking) çalışmaları yapılmaktadır.