Hoşgeldiniz

KIRSAL İŞLETMELERDE KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMAMIZ TAMAMLANDI

Farklı bölgelerden farklı işletmelerden katıldığı Kırsal İşletmelerde Kapasite Geliştirme Çalışmalarına firmamız eğitim sponsoru olarak katıldı. Bu çalışmalar sırasında stratejik planlama, örgütsel tasarım, istihdam planlaması, süreç yönetimi konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SİSTEM İYİLEŞTİRİLMESİ RAPORUMUZU PAYDAŞLARIMIZLA PAYLAŞTIK

    KOBİ’leri esas alan Süreç Yönetimi ve Sistem İyileştirilmesi Raporumuzu çözüm ortaklarımızla birlikte hazırladık ve paydaşlarımızla paylaştık. Süreç kurumsal kültür ve işgücü kapasitelerinin belirlenmesine yönelik önemli veriler içerdi.

    TOPLUMSAL DEZAVANTAJLI KESİMLERDE İSTİHDAMI ARTIRMAYA   YÖNELİK ON ÖNGÖRÜYÜ İÇEREN TASLAĞI PAYDAŞLARIMIZA SUNDUK

    Gençler, özürlüler ve  mülteciler gibi “toplumsal dezavantajlı” kesimler olarak nitelendirilen        kesimlerde istihdamı artırmaya yönelik on çözümü içeren taslak raporumuzu paydaşlarımıza          sunduk. Raporun nihai hali önümüzde altı ay içerisinde tamamlanacak.

    PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

    Perakende sektörü son on yıldır önemli bir dönüşüm geçirmekte. Tüketiciler bir taraftan ürünlere en ucuz şekilde ulaşmak isterken diğer taraftan ürünlerin ekolojik olması ve çevreye duyarlı olmasını birlikte önemsemeye başladı. Diğer taraftan Türkiye perakende sektörüne yeni aktörler girmeye başladı. Paydaşlarımızla yeni trendlerin belirlenmesi amacıyla bir toplantı yaptık.